• آدرس ایمیل :
  •  
  • کلمه عبور :
  •  

راهنمای استفاده از پایگاه های دسترسی مستقیم(مخصوص مشترکین دانشگاهی)

یکشنبه 13 آذر 1401 22039 بازدید کننده گروه دسته بندی نشدهبا سلام

کاربران دانشگاهی که دانشگاه آنها اشتراک دسترسی مستقیم به پایگاه ها بین المللی را خریداری کرده اند می توانند با ورود به پروفایل خود و  بخش دسترسی مستقیم به پایگاه ها بصورت مستقیم به پایگاه مورد نظر خود دسترسی داشته باشند و وارد پایگاه مورد نظر شده و مقالات خود را جستجو و از همان سایت ناشر مقاله را دانلود نمایید. 

 


برچسب ها
،
راهنمای استفاده از پایگاه های دسترسی مستقیم(مخصوص مشترکین دانشگاهی)نوین لیب12/4/2022با سلامکاربران دانشگاهی که دانشگاه آنها اشتراک دسترسی مستقیم به پایگاه ها بین المللی را خریداری کرده ... با سلامکاربران دانشگاهی که دانشگاه آنها اشتراک دسترسی مستقیم به پایگاه ها بین المللی را خریداری کرده اند می توانند با ورود به پروفایل خود و  بخش دسترسی مستقیم به پایگاه ها بصورت مستقیم به پایگاه مورد نظر خود دسترسی داشته باشند و وارد پایگاه مورد نظر شده و مقالات خود را جستجو و از همان سایت ناشر مقاله را دانلود نمایید.   5.0