• آدرس ایمیل :
  •  
  • کلمه عبور :
  •  

سرقت ادبی وغلط یابی(iThenticate،Grammarly)

جهت بررسی فایل خود با پایگاه های (بررسی سرقت علمیiThenticate ) و( غلط ‌یابی املایی و انشایی آنلاین Grammarly) می توانید  از داخل پروفایل خود و بخش درخواست سرقت ادبی و گرامرلی اقدام نمایید.

برای درخواست از لینک زیر نیز می توانید استفاده کنید.

 

فرم درخواست سرقت ادبی و غلط یابی(کلیک کنید)

 

 

 

 

 

بررسی یک فایل با

Grammarly

 

بررسی یک فایل با

IThenticate

 

 مقاله

 پایان نامه

 کتاب

14000 تومان

14000 تومان

  5000تومان

 10000 تومان

 30000تومان